Ὁ Ἅγιος Λογγῖνος ὁ Ἑκατόνταρχος
16η Οκτωβρίου Σάββατο
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λογγίνου τοῦ Ἑκατοντάρχου.
Μνήμη Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
16η Οκτωβρίου Σάββατο
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος πλ. δ´
Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν ἐν Νικαίᾳ τό δεύτερον συνελθόντων, κατά τῶν Εἰκονομάχων, τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ὡσηὲ καὶ τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος, Ἀνδρέου τοῦ ἐν τῇ Κρίσει.
Μνήμη Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
17η Οκτωβρίου Κυριακή
ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος πλ. δ´
Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν ἐν Νικαίᾳ τό δεύτερον συνελθόντων, κατά τῶν Εἰκονομάχων, τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ὡσηὲ καὶ τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος, Ἀνδρέου τοῦ ἐν τῇ Κρίσει.